top of page
Blank 1514 x 1514 (3).jpg
Blank 1514 x 1514.jpg

Istwa nou an 

“Ann reflechi sou fason pou youn motive lòt nan aksyon lanmou ak bon zèv.  E annou pa neglije reyinyon nou ansanm, jan kèk moun fè sa, men ankouraje youn lòt, sitou kounye a ke jou retounen an ap pwoche.”

Ebre 10:24-25 

RENUN ASISTANS
&SOUJOU

Nou pral ede satisfè bezwen debaz moun pou tèt yo ak fanmi yo. N ap ede lòt moun ak bon jan konsèy ak resous ki disponib pou yo.

Our Services

MINISTERIAL AND WORKSHOPS EVENTS

WORKSHOPS AND EVENTS

Creating a supportive environment that will be a strength for people to get their mental, physical, emotional and spiritual needs met.

Settings that  serve as a resting place where people can gather and worship, and opportunity to continue to find rest and freedom

Patnè  Avek nou 

Mèsi davans dèske w ede nou pou fè patenarya avèk nou pou avanse misyon ak mesaj Let's Move.

Contact Us

  • Instagram
bottom of page