top of page

Sèvis nou yo

Sèvis ak Asistans Navigasyon

Let's Move pral sèvi kòm yon pon. Pou retabli yon nouvo espwa nan kè moun. Avèk sèvis navigasyon nou yo, moun ak fanmi yo pral gen opòtinite pou yo grandi epi n ap ede yo avèk bon jan konsèy ak resous ki disponib pou yo. 

FullSizeRender-1 copy.jpeg

Let's Move pral travay pou ede satisfè bezwen debaz moun pou tèt yo ak fanmi yo. Endividi ak fanmi  pral resevwa sèvis manje, sèvis rad, sèvis twalèt, lòt resous ki disponib pou yo.

Sèvis Sekou 

Evènman Adorasyon

Ann deplase se yon kote refij ak fòs pou moun jwenn bezwen mantal, fizik, emosyonèl ak espirityèl yo satisfè. Nou pral òganize anviwònman ki pral sèvi kòm yon kote repo kote moun ka rasanble ak adore, epi pouswiv lapè ak libète. 

9 x 6 in new  copy 2 (1).jpg

Atelye ak Evènman

Let's move pral sèvi plizyè vil nan kreye yon anviwonman ki bay sipò ki pral ankouraje yon pouswit ekselans epi ede moun sou pwòp vwayaj pèsonèl yo nan konplè. Nou bay atelye ki chanje lavi yo, kreye evènman, ak bati anviwònman kote moun ka grandi ak aprann, yo dwe lib pou fè zanmi epi akeri konesans sou sa yo bezwen yo dwe antye, ankò. 

  • Instagram
bottom of page