top of page

Fèy Enskripsyon Volontè

Ann Okipe!

IMG_8572
FullSizeRender 4
IMG_0179
IMG_8927-ANIMATION-2 (dragged)
RenderedImage 2

Nou ta renmen fè ou asosye avèk nou lè w sèvi ansanm ak nou! Si w ta renmen sèvi kòm volontè pou youn nan jou sèvis, atelye, oswa evènman nou yo tanpri enskri epi presize pou ki sesyon w ap sèvi kòm volontè anba a!

Enskri isit la!

  • Instagram
bottom of page